• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to urządzenia którymi wolno edytować materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie, prasmet funkcjonują na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa pokazuje. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak oznaczane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Fundamentalnym przyrządem do takiego procesu są elektrody. Jest to detal urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują też w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy także lampy elektronowe. Do z reguły spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej kwalifikowane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Różnice pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Kluczową zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki niemal że każdego materiału przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.